İMAM HAMENEİ'NİN HAC MESAJINDA GAZZE VURGUSU: FİLİSTİN DİRENİŞİ HER YÖNDEN DESTEKLENMELİDİR

İslam İnkılabı Rehberi, bu yılki görkemli Hac kongresi münasebetiyle yayınladığı mesajında, “beşeri kapsam” ve “İslam’ın manevi faktörünü güçlendirme”yi Hac farizasının iki yönü olarak nitelendirerek, çağdaş tarihte yaşanan eşi görülmemiş Gazze felaketine işaretle Siyonist rejim ve Amerika başta olmak üzere hamilerinden teberrinin bu sene Müslüman ülkeler ve şehirlerde hac etkinliği ve mevsiminin ötesinde dünyanın her yerinde devam etmesi ve dünya milletlerine yayılması gerektiğini belirtti. 

Görüntülenme: 1017 Tarih: 15 Haziran 2024 03:02
İMAM HAMENEİ'NİN HAC MESAJINDA GAZZE VURGUSU: FİLİSTİN DİRENİŞİ HER YÖNDEN DESTEKLENMELİDİR

İSLAM İNKILABI REHBERİ İMAM HAMENE’İNİN HAC MESAJI
HİCRİ 1445 - MİLADİ 2024 

Bismillahirrahmanirrahim
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm, yaratılmışların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun tertemiz Ehl-i Beyt’ine, seçkin sahabilerine ve kıyamete kadar onlara güzellikle tâbi olanların üzerine olsun.
Yürekleri okşayan İbrahimi nağme ki Allah'ın emriyle her devirde bütün insanları hac mevsiminde Kâbe'ye davet eder, bu sene de dünyanın her yerinden Müslümanlardan birçoğunun kalplerini bu tevhid ve vahdet üssüne çekerek, bu görkemli ve çeşitli insan selini oluşturmuş ve insanlığın ne kadar geniş bir sahaya sahip olduğunu ve İslam'ın maneviyat gücünü dost ve düşmana göstermiştir. 
Haccın muazzam topluluğu ve gizemli menasiki, her zaman tefekkür nazarıyla bakıldığında Müslüman için kuvvet-i kalb ve güven kaynağı, düşman ve kötü niyetliler için ise korkutucu ve heybetlidir. 
İslam ümmetinin düşmanlarının ve kötü niyetlilerinin mezhebi ve siyasi ihtilafları ön plana çıkararak veya kutsal ve manevi yönlerini küçümseyerek hac farizasının her iki yanını da tahrip etmek ve şüphe oluşturmak amacıyla hedef alması şaşırtıcı değildir. 
Kur'an; haccı; Allah’a karşı kulluğun, zikir ve huşunun mazharı, insanların eşit onurunun, insanın maddi ve manevi hayatını düzenlemenin, bereket ve hidayetin, ahlaki huzur ve kardeşler arasında ki ameli anlaşma ve uzlaşmanın ve düşmanlara karşı güçlü bir nefret ve cephe oluşturmanın tezahür ettiği sahne olarak tanımlar. 
Hac ile ilgili ayetler üzerinde tefekkür etmek ve bu eşsiz farizadaki amelleri ve ibadetleri dikkatlice gözden geçirip düşünmek, bize haccın kapsamlı bileşiminde bulunan bu ve benzeri nice sırları ve gizemleri gösterir. 
Hac yapan bacı ve kardeşlerim! Sizler şu anda bu nurlu hakikatleri ve marifetleri uygulama sahasındasınız. Düşüncenizi ve amelinizi ona yaklaştırın ve daha da yaklaştırın ve bu yüce kavramlarla harmanlanmış kimliğinizle evlerinize dönün. Bu, hac seyahatinizin değerli ve gerçek hatırasıdır. 
Bu sene hacda müşriklerden ve İslam düşmanlarından teberri hareketinin zorunluluğu daha bir belirgin hale gelmiştir. Tarihimizde benzeri görülmemiş Gazze katliamları ve zalim ve vahşi rejimin ve elbette çökmekte olan siyonist çetenin küstahlığı, hiçbir Müslümana, şahsa, partiye, devlete ve mezhebe müsamaha ve hoşgörü yeri bırakmamıştır. Bu seneki beraat, sadece hac mevsimiyle sınırlı kalmamalı ve hac mevsimi bittikten sonra da bütün Müslüman ülkelerde ve şehirlerde devam etmeli ve hacıların yanı sıra bütün insanlara ulaşmalıdır. 
Siyonist rejime ve rejimin hamisi olan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu nefret ve teberri hareketi, milletlerin ve devletlerin söz ve eylemlerinde kendini göstermeli ve sahayı cellatlar için daraltmalıdır. 
Muhteşem ve çelik misali sabır ve direnişleriyle bütün dünyada kendilerine karşı benzersiz bir hayranlık ve saygı uyandıran, Filistin direnişi ve sabırlı ve mazlum Gazze halkı her yönden desteklenmelidir. 
Onlar için Allah'tan acil ve kâmil bir zafer ve siz saygıdeğer hacılar için makbul bir hac diliyorum. 
Hz. Bakiyyetullah'ın (Ruhum ona feda olsun) kabul olmuş duası sizinle birlikte olsun. 
Vesselamü aleykum ve rahmetullahi ve berakatüh. 

Seyyid Ali Hamenei 
4 Zilhicce 1445

Yorumlar