ŞEDİN EYYUB (AHMAKLAR İÇİN) YAZDI: İSRAİL'İN VARLIĞI NEDEN TARTIŞMALI?

Şedin Eyyub tarafından english.almayadeen.net adlı internet sitesinde kaleme alınan “İSRAİL'İN VARLIĞI NEDEN TARTIŞMALI (AHMAKLAR İÇİN)” başlıklı yazıyı siz kıymetli okuyucularımız için çevirdik. 

Görüntülenme: 128 Tarih: 21 Şubat 2024 02:56
ŞEDİN EYYUB (AHMAKLAR İÇİN) YAZDI: İSRAİL'İN VARLIĞI NEDEN TARTIŞMALI?

Muhtemelen on yılın en skandal çatışmasında, dünyanın dört bir yanından birçok kişi İsrail-Arap çatışmasından ancak 7 Ekim 2023'te haberdar oldu. Dünyanın Arap kesiminde yaşayanların aksine, dünyanın dört bir yanındaki birçok yabancı vatandaş, 70 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgaline maruz kalmadı. Bu, Filistin topraklarıyla sınırlı olmayan bir işgal; Lübnan ve Suriye de dahil olmak üzere diğer egemen ülkelerin çeşitli bölgelerini işgal eden ve çok daha fazlasını işgal etmeyi planlayan bir işgal gücü. Bu makale, "İsrail'in" Orta Doğu'daki varlığının ve özellikle de birçok kişinin "Levant" olarak adlandırdığı şeyin neden tartışmalı olduğuna odaklanacaktır. Aktif bir sosyal medya kullanıcısıysanız, siyonistler ve anti-siyonistler tarafından İsrail-Arap çatışmasının tarihi ve dini önemi hakkında yapılan çeşitli yorum ve açıklamalara maruz kalmış olmanız kaçınılmazdır. Her şeyden önce, muhtemelen ortalama bir siyonistin, Allah tarafından Yahudilere vaad edildiği gibi, topraklar üzerinde dini bir hak iddia ettiğini görmüşsünüzdür. Ancak, toprakların potansiyel yasal ve ahlaki hak sahipliği konusu genellikle reddedilir ve halının altına süpürülür. Yahudiliğin kendisi, Yahudilerin inandıkları Mesih geri dönene kadar kendi egemen ülkelerine sahip olmalarını yasaklar. Theodor Herzl ve David Ben-Gurion gibi "İsrail"in kurucu babaları aslında ateisttir; bu da herhangi bir makul insanı, dinin büyük olasılıkla Batı'nın en büyük müttefikini konumlandırmak için bir bahane olarak kullanıldığı sonucuna götürür. Sonuçta bu bahaneyi kullananlar, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkeleri gibi Batılı müttefiklerinin çıkarlarını korumak için Orta Doğu'da çok stratejik bir şekilde vekil olur. Siyonist kehanetlere göre, Filistin topraklarının ve egemen Levant ülkelerinin diğer çeşitli bölgelerinin gerçek sahipleri Yahudilerdir. İster inanın ister inanmayın, bu dini kehanetler, siyonistler tarafından milyonlarca Arab'ın kendi topraklarında kitlesel olarak yerinden edilmesini haklı çıkarmak için tek yeterli argüman olarak kullanılıyor. Bu özel iddia, çeşitli nedenlerle tehlikeli ve sorunludur. Sizi kötü şöhretli IŞİD dönemine geri götürerek başlayacağım. Terörist grup bölgeye girdiğinde, medeni veya aklı başında hiç kimse bariz nedenlerle IŞİD'in varlığını kavrayamadı veya destekleyemedi. Her şeyden önce, IŞİD dini aşırılıkçılık üzerine kurulmuş bir terörist gruptur ve amacı Irak ve Suriye'de aşırılık yanlısı bir şeriat hukuku anlayışını uygulamak ve nihayetinde onları tek bir İslamcı üstünlükçü devlete dönüştürmekti: Gayrimüslimlerin yargılanacağı, işkence göreceği ve öldürüleceği bir devlet. Dindar olmayan Müslümanların bile yargılanacağı, işkence göreceği ve öldürüleceği bir devlet. IŞİD "Müslüman" bir örgüt olarak tanımlandı, ancak bölgedeki Müslümanların (ve Arapların) ezici çoğunluğu IŞİD'in ortadan kaldırılmasını destekledi. Neden? Çünkü tıpkı Batı medeniyeti gibi, Araplar ve Müslümanlar da IŞİD'in bölgeye açıkça sunduğu terör tehdidi olmadan barış, özgürlük ve uyum içinde yaşamak istiyorlar. Çoğunluğu Müslüman olan Arap dünyasının ezici bir çoğunlukla IŞİD'in ortadan kaldırılmasını desteklemesi, biz Arapların her koşulda, dinimiz ve kimliğimiz kisvesi altında bile olsa terörizmi kınadığımızın kanıtıdır. Bu noktada, birçok "ahmak" muhtemelen IŞİD'in "demokrasi" vaaz eden ve Batılı ve "demokratik" hükümetlerin çoğunluğu tarafından desteklenen ve finanse edilen bir devlet olan "İsrail" ile nasıl bir ilişkisi olduğunu merak ediyor. IŞİD kendisini Irak ve Suriye'nin "İslam Devleti" olarak adlandırdı. "İsrail" kendisini "Yahudi" devleti olarak adlandırıyor. Eğer IŞİD'in istediği düşündüğü gibi olsaydı, bir İslam Devleti, gayrimüslimlerin işkence görmesi, kovuşturulması ve öldürülmesi anlamına gelirdi. "İsrail", Yahudi olmama suçundan dolayı 70 yılı aşkın bir süredir sivillere işkence ediyor, kovuşturuyor ve öldürüyor. IŞİD, milyonlarca masum sivile karşı işlenen soykırımların temelleri üzerine inşa edilmiş Müslüman üstünlükçü bir devlet kurmak istiyordu. "İsrail", milyonlarca masum sivilin öldürülmesi ve yok edilmesi üzerine Yahudi üstünlükçü bir devlet kurdu. IŞİD, aşırılık yanlısı ideolojiyi kullanarak toprak üzerindeki iddiasını destekledi, ardından aşırılık yanlısı dini görüşlerini küresel nüfusa dayattı. "İsrail", kehanetler ve aşırılık yanlısı ideolojiler kullanarak toprak üzerindeki iddiasını destekliyor ve aşırılık yanlısı dini görüşlerini küresel nüfusa dayatıyor. Bağlam açısından, bazı Yahudi kehanetleri, Yahudilerin "anavatanları" olarak adlandırdıkları yere geri döneceklerini gösterir ve bu kehanetler "İsrail"in ve onun "Yahudi" kurucularının ortaya çıkmasının arkasındaki ilham kaynağıydı.  Tüm Yahudilerin bu iddiayı desteklediğini söylemiyorum ve aslında, bir kayanın altında yaşamıyorsanız, ortalama bir okuyucu son birkaç ay içinde "İsrail'in" varlığını protesto eden dindar Yahudilerin ve Yahudi örgütlerinin en az birkaç videosunu izlemiş olacaktır ve bu kendi başına bunun bir Yahudi meselesi olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Ancak büyük bir "İsrailli" nüfusu, Levant'ın büyük bir bölümünün Yahudilere vaad edildiği iddiasıyla özdeşleşiyor. Eğer tam olarak bu hikayeyi anlatacak olsaydık, ama rolleri tersine çevirseydik ve bir grup Müslüman gelip on binlerce Yahudi'yi öldürüp yerinden etseydi ve Müslüman kehanetlerini toprak üzerinde hak iddia etmek için kullansaydı, medeni dünya nasıl tepki verirdi? Peki aradaki fark ne? "İsrail" söz konusu olduğunda neden çifte standart var? Neden "İsrail" uluslararası alanda terör örgütü olarak etiketlenmiyor ve tıpkı IŞİD gibi kınanmıyor? "İsrail"in nasıl bir Yahudi üstünlükçü "devlet" olduğuna da bakalım. "İsrail"in "Ulus Devlet Yasası" diye bir şeyi var. Temmuz 2018'de İsrail parlamentosu, Yahudi olmayan herkesin haklarını hiçe sayan ve onları ikinci sınıf vatandaş olarak tanımlayan bir yasa olan "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı kabul etti. Bu yasanın temel ilkelerinden bazıları şunlardır: "İsrail Devleti, Yahudi Halkının doğal, kültürel, dini ve tarihi kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirdiği ulus devlettir" ve "İsrail devletinin ulusal kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi Yahudi halkına özeldir". Bu yasanın temel ilkeleri çok açıktır, "İsrail" Yahudiler içindir, bu nedenle Arap nüfusunun beşte birini dikkate almadığı için onu Yahudi üstünlükçü bir devlet yapar. Yahudi olmayan hiç kimse, eşit insan hakları şöyle dursun, eşit tanınma hakkına bile sahip değildir. "1967 sınır anlaşması"ndan bu yana uluslararası hukuka göre yasal Filistin toprağı olan Batı Şeria'da, yerleşimciler bölgeyi yasadışı bir şekilde işgal etti. "İsrail"in "demokratik devleti" tarafından finanse ediliyor ve destekleniyorlar. Nitekim Batı Şeria'daki Yahudiler, İsrail otoritesinin onları kolayca ayırt edebilmesi için Araplardan farklı renk plakalarına sahiptir. Sadece Yahudilerin erişebileceği ve Yahudi olmayanların, özellikle de bu yolları kullanmalarına izin verilmeyen Arapların yasak olduğu birkaç alan ve yol olduğundan bahsetmiyorum bile. Bunlar, Yahudilerin Araplar üzerinde sahip oldukları birçok özel haktan sadece birkaçıdır ve Yahudileri kendi yasal topraklarında Araplar arasında birinci sınıf vatandaş ilan ederler. Dünyanın Arap olmayan bölgelerinden pek çok kişinin bilmediği şey, "İsrail'in" aşırılık yanlısı kehanetleri altında Yahudi anavatanı olarak adlandırdığı yer üzerindeki iddiasının yalnızca Filistin ile sınırlı olmadığıdır. "İsrail" hiçbir zaman sınırlarını ilan etmedi ve bu kazara yapılmadı. Siyonistlerin "büyük İsrail" olarak adlandırdığı şey, Lübnan'ın güney kısımlarını, Ürdün'ün batı kısımlarını, Suriye'nin güney kısımlarını (zaten işgal altındaki Golan Tepeleri dahil) ve hatta Mısır'daki Sina Yarımadası'nı içerir. Siyonist gündem her zaman Levant'ı zayıflatmaya ve istikrarsızlaştırmaya (dolayısıyla Ortadoğu'da onlarca yıl süren ABD ve İsrail savaşları) ve nihayetinde "İsrail"i genişletmeye çalışmıştır. Bu tehlikelidir, çünkü 70 yılı aşkın İsrail işgalinden sonra bile, birçok kişinin görmezden geldiği şey, "İsrail"in daha yeni başladığıdır. Aşırılık yanlısı kehanetleri yerine getirmek için Arapları kendi topraklarında terörize etme planlarının hepsi "İsrail'in" planının bir parçasıdır. Neyse ki bu plan, Levant'ın her yerinde stratejik olarak konuşlandırılan direniş hareketleri nedeniyle ortadan kalktı. "İsrail" etrafındaki tartışma, Arapların Yahudilerle birlikte yaşamak istememesi değil, tam tersidir. "İsrail'in" varlığının ardındaki temel tartışma, terör üzerine kurulmuş, kendi kendini ilan eden Yahudi üstünlükçü bir "devlet" olmasıdır. Yahudiler Araplarla birlikte, onurlu ve eşit bir devlet altında yaşamayı kabul etselerdi, her şey çok farklı olurdu ve Araplar, tıpkı Levant'ın her yerinde ve Arap bölgesinin geniş bölgelerinde Hıristiyanlarla birlikte yaşadıkları gibi, Yahudilerle birlikte uyumlu bir şekilde yaşarlardı. Ancak İsraillilerin, Levant'ın her yerinde, masum yerli halkın öldürülmesi üzerine inşa edilmiş, yalnızca Yahudiler için üstünlükçü bir devlet kurmak istemeleri, Arapların yutamayacağı ve asla kabul etmeyeceği bir şeydir. Biz Araplar asla affetmeyeceğiz ve asla unutmayacağız.

Kudüs Haber Ajansı - KHA | kudushaber.com.tr

Yorumlar