FİLİSTİNLİ İSLAM ALİMİNİN SARSICI ERBAİN KONUŞMASI (VİDEO)

Necef-Kerbela yolu üzerindeki Nidau’l Aksa Erbain çadırından İslam Ümmetine İmam Hüseyin ve Filistin Çağrısı… 

Görüntülenme: 1253 Tarih: 19 Eylul 2023 03:20
FİLİSTİNLİ İSLAM ALİMİNİN SARSICI ERBAİN KONUŞMASI (VİDEO)

Filistinli İslam Alimi: “Hüseyin (a.s),  evlatlarını, kadın ve adamlarını ölüme yolladı fakat teslim olmadı. Bugün biz de tüm Müslümanların Hüseyin (a.s) gibi olmasını istiyoruz. Tüm Müslümanların tıpkı Hüseyin (a.s) gibi teslim olmayıp Filistin için harekete geçmelerini istiyoruz.

Filistin hak davadır. Dünyadaki iki milyarlık İslam ümmeti de Filistin davasının hak dava olduğunu biliyor. Fakat hak olduğunu bildiğiniz halde bu hak davayı neden desteklemiyorsunuz?!

Hüseyin (a.s)’ın Erbain anmaları dolayısıyla ziyaretçilerin sayıları takriben yirmi milyona ulaştı. Biz bu yirmi milyon kişinin ziyaretini Filistin’e destek olarak algılıyoruz. Peki bunu nasıl Filistin’e verilmiş bir destek olarak algılıyoruz? Şöyle ki Hüseyin (a.s) zulme uğradı ve kendisine yardım edecek kimse bulamadı.

Bu durumda üç şey ortaya çıktı: Beyaz, siyah ve gri (yani birbirlerine zıt iki cephe ve bu iki cephe arasında tarafını tam olarak seçememiş ya da ikisi arasında gelgitlerde kalan). Gri olan iki karşıt grup arasında gelgitlerde olandır. Dolayısıyla griyle temsil edilen grup tövbe edip Allah’a dönmelidir ki Kudüs’e destek olalım. Çünkü Kudüs’ün çok sayıda Müslüman’ın desteğine ihtiyacı vardır ve destekçisi yoktur.

Filistin’de her gün, çocuk, kadın, genç, yaşlı öldürülüyor. Evleri başlarına yıkılıyor. Filistin’de her gün zulüm yaşanıyor. Tıpkı Hüseyin’in yaşadığı dönemde zulme uğradığı gibi bir zulüm. O zulüm tekrar ediyor.

Bize bu güzel topluluğun, Hüseyin’in taraftarları, dostları, yaranları olan bu topluluğun mesajını iletmek düşer. Biz burada Aksa için, Aksa’nın zaferi için Filistin davası ve onun halihazırdaki durumunu apaçık bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Böylelikle Filistin davası Müslümanların önceliği haline gelsin.

Bu yüzden Hüseyin’in yanından ve toplulukların bulunduğu tüm mekanlardan bu davayı müdafaa etmemiz lazım. Öyle bir mücadele vermemiz lazım ki, (Hüseyin’i ziyarete gelen) tüm Müslümanlar kendilerini sadece Hüseyin’i ziyaret eden değil aynı zamanda Filistin’de cihad eden olarak bulsun.

Yine diyoruz ki, Müslümanların namaz kıblesi Mekke’dir. Müslümanlar’ın cihad kıblesi ise Beyt’ül-Makdis (Kudüs) dür. Mücahitler nerede? Mücahitler yok. Biz Filistin için cihat edecek mücahitlere ihtiyaç duyuyoruz.

Yine üçüncü bir kıbleden de söz etmek gerekir. Üçüncü kıble ise Hüseyin’in (a.s) kıblesidir ki, bu da özgürlerin kıblesidir. Bu öyle bir kıbledir ki, Hüseyin’le birlikte az sayıda olmalarına rağmen teslim olmayıp zilleti reddedenlerin kıblesidir..!”

kudusanaliz.com  

Yorumlar